Behandeling

De behandeling van COPD stoelt op 2 pijlers: aanpassingen aan de levensstijl en inname van medicijnen.

Levensstijl

Het allerbelangrijkste in de behandeling van COPD is rookstop. Rookstop heeft een kortstondig positief effect op de longfunctie (vermoedelijk door het wegvallen van de actieve ontstekingsreactie die de irriterende stoffen in rook veroorzaken) en - vooral - zorgt ervoor dat de longfunctie niet verder aan het zelfde tempo slechter wordt. Er werd bewezen dat rookstop in elk stadium van de ziekte nog nut heeft.

Normaal verliezen we met elk jaar dat we ouder worden een beetje van onze longfunctie (in de spirometrie uitgedrukt als de één-secondewaarde of FEV1: het volume dat tijdens een spirometrietest in de eerste seconde uitgeblazen wordt). Dit is te wijten aan de ouderdom. Rokers die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van COPD verliezen vergeleken met gezonde mensen soms meer dan het dubbele van hun FEV1 waarde. Bij rookstop in eender welk stadium van de ziekte valt het verval van deze waarde terug tot dat van gezonde mensen.

Een andere aanpassing bestaat erin long irritantia te vermijden, zoals rook door passief roken, stof en dampen.

COPD patiënten zijn gebaat met revalidatie therapie waarbij aangepaste oefeningen kunnen leiden tot een betere conditie.

Een aangepast dieet kan nuttig zijn om ernstig gewichtsverlies tegen te gaan.

Medicatie

Medicijnen voor de behandeling van COPD zijn in te delen in 2 categorieën: luchtwegverwijders en ontstekingsremmers.

Luchtwegverwijders

Luchtwegverwijders of bronchodilatatoren zijn medicijnen die de spieren rond de kleine luchtwegen ontspannen. Het resultaat is dat de luchtwegen meer open gaan, waardoor het ademen gemakkelijker wordt. Er bestaan kortwerkende en langwerkende bronchodilatatoren. De kortwerkende worden ingenomen wanneer de patiënt het nodig vindt (omdat hij kort van adem is). Vaak zijn ze de enige therapie in het beginstadium van de ziekte. Langwerkende bronchodilatatoren worden dagelijks ingenomen door matige tot ernstige COPD patiënten.

Deze medicijnen worden ingeademd met behulp van een inhalator.

Inhalatiesteroïden

Ernstige gevallen zijn gebaat met inhalatiesteroïden (met behulp van een inhalator): medicijnen die de ontstekingsreactie in de longen tegengaan. Ze worden aanvullend aan bronchodilatatoren gebruikt.

Vaccinatie

Mensen met COPD behoren tot de risicogroep voor griepinfectie. Ze zijn erg gevoelig voor longinfecties en zouden best jaarlijkse inentingen tegen de griep krijgen.

Zuurstoftherapie

In vergevorderde gevallen is zuurstoftherapie aangewezen. Met een slangetje onder de neus wordt een hoge concentratie zuurstof aangevoerd.

Chirurgie

Als een deel van de long zodanig aangetast is door emfyseem dat het geen functie meer heeft in het uitwisselen van zuurstof kan het operatief wegnemen van dat deel van de long de symptomen verbeteren. Door de operatie ontstaat meer ruimte in de borstkas waardoor het wel nog functionele longweefsel meer plaats heeft.

Longtransplantatie

In een minderheid van de gevallen kan longtransplantatie aangewezen zijn. Er treden vaak complicaties op en de operatie is niet voor iedereen een optie.