COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease - Chronisch obstructief longlijden) of rokerslong is een ongeneeslijke longziekte. De ziekte kent een progressief verloop: ze wordt steeds erger en er is geen genezing mogelijk. Met tijdig ingrijpen kan men de evolutie sterk afremmen.

COPD is een van de meest voorkomende chronische ziektes voor en wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen veroorzaakt door roken: 90% van alle COPD gevallen zijn te wijten aan het langdurig roken van tabak. dit wil niet zeggen dat alle rokers COPD zullen krijgen. De ziekte treft ongeveer 1 op 5 langdurige rokers.

Samen met het aantal rokers wordt de laatste 50 jaren een gestage stijging van het aantal COPD patiënten waargenomen. De ziekte treft naar schatting 680.000 Belgen en 1 miljoen Nederlanders. De helft van hen weet nog niet dat ze de ziekte hebben.

Men verwacht dat de ziekte binnen 10 jaar de derde doodsoorzaak zal worden in de Westerse wereld. Het hoeft geen betoog dat de economische impact van COPD enorm is.

COPD komt typisch voor bij rokers ouder dan 40 jaar.

Er bestaat ook een erfelijke ziekte die leidt tot COPD, maar deze is gelukkig zeldzaam.

 • Emfyseem en Bronchitis
  Vroeger maakte men een onderscheid tussen emfyseem en chronische bronchitis. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat deze aandoeningen onder de noemer COPD geklasseerd worden.
 • Oorzaken
  Het overgrote merendeel van de emfyseem gevallen (80 tot 95%) treedt op ten gevolge van het roken van tabak. Het belang van roken in de ontwikkeling van emfyseem kan niet overschat worden
 • Symptomen
  COPD begint insidieus: de symptomen komen geleidelijk en onopgemerkt op. Naargelang de ziekte ernstiger wordt begint het hoesten en de kortademigheid.
 • Diagnose
  De diagnose van COPD kan op een eenvoudige manier gesteld worden met een spirometer. Elke roker ouder dan 40 jaar zou minstens een keer een spirometrie test moeten uitvoeren.
 • GOLD klassen
  De ernst van COPD wordt weergegeven door de patiënten in te delen in de zogenaamde GOLD klasse. Patiënten in klasse 3 of 4 hebben een slechtere prognose.
 • Behandeling
  De behandeling van COPD bestaat uit aanpassingen aan de levensstijl - voornamelijk stoppen met roken - en uit het innemen van medicijnen die de luchtwegen verwijden en de ontstekingsreactie afremmen.
 • Prognose
  De prognose van COPD is in sterke mate afhankelijk van de ernst van de ziekte en het moment van ingrijpen. De ziekte is dodelijk, maar mits goede behandeling kan men jarenlang zonder veel problemen verder.