Diagnose

Een vroege diagnose van COPD is van primordiaal belang, want hoe vroeger men aan de behandeling begint, hoe trager de progressie van de ziekte en hoe beter de prognose.

Symptomen

De diagnose van COPD is eenvoudig te stellen. Nochtans schat men dat ongeveer 1 op 2 patiënten met COPD nog niet gekend zijn! De reden is duidelijk: patiënten ervaren pas symptomen als de ziekte al ver gevorderd is. De eerste symptomen van COPD worden meestal afgedaan als gevolgen van het ouder worden of aan een slechte conditie. Men bezoekt pas een arts als de symptomen erger worden. De longschade kan dan al aanzienlijk zijn.

De diagnose stellen op basis van enkel de getoonde ziektetekens is dus niet de ideale methode.

Longfunctietesten

De test bij uitstek voor het stellen van de diagnose van COPD is spirometrie. Een spirometrie is een onderzoek waarbij men de functie van de longen kan meten. Voor het uitvoeren van de test ademt men zo diep mogelijk in om dan zo krachtig mogelijk alle lucht uit te blazen in het toestel. Een testpersoon met gezonde longen kan op die manier minstens 70% van het totale uitgeblazen volume uitblazen in de eerste seconde. Iemand met obstructief longlijden - zoals COPD, maar ook astma en enkele andere longaandoeningen - kan dit niet meer.

Studies tonen aan dat een eenvoudige spirometrie de longschade die wordt veroorzaakt door COPD, 10 tot 15 jaar eerder kan opsporen dan wanneer men afgaat op de symptomen of radiografieën.

Omwille van het veelvuldige voorkomen van COPD worden steeds vaker screening programma's uitgevoerd om de ziekte op te sporen.

Elke roker ouder dan 40 jaar zou minstens een maal een spirometrie test moeten uitvoeren.

Andere longfunctietesten, zoals het meten van de diffusiecapaciteit van de longen kunnen bijkomende informatie verschaffen.

Andere

Andere diagnostische testen voor COPD zijn radiografie en CT scan en bloedgasanalyse.

Deze testen vertonen pas afwijkingen als er al symptomen van COPD aanwezig zijn.