Longen

De Longen

ademhalingsstelsel

De longen zijn de organen die instaan voor de gasuitwisseling tussen het lichaam en de omgeving.

We hebben een linker- en een rechterlong die zich in de borstkas bevinden, goed beschermd door de ribben. De longen hebben een zeer sponsachtig aspect omwille van de enorme hoeveelheid luchtwegen en luchtzakjes. De structuur is erop gericht een zo groot mogelijk oppervlak voor gasuitwisseling te bekomen.

De functie van de longen is het in contact brengen van zuurstof met het bloed en het verwijderen van overtollig CO2 uit het lichaam.

  • Functie
    De longen zijn de organen die instaan voor de uitwisseling van gassen tussen het bloed en de buitenwereld. In de longen wordt zuurstof opgenomen en koolstofdioxide afgegeven.
  • Anatomie
    De longen nemen het grootste deel van de borstkas in. Ze zijn onderverdeeld in een linker en een rechter long. Elke long bestaat uit verschillende lobben.