Symptomen

De symptomen van COPD beginnen geleidelijk aan en worden meestal pas laat herkend. Vaak worden de eerste ziektetekens ontkend of geweten aan het ouder worden of aan een slechte conditie. Typisch is dat patiënten (onbewust) inspanningen gaan vermijden om zo de symptomen niet gewaar te worden: er wordt eerder de lift genomen dan de trap en men neemt vlugger de auto in plaats van te voet of met de fiets te gaan.

Helaas wordt de diagnose hierdoor vaak pas in een later stadium gesteld, als er al meer longschade is.

Meestal is het eerste symptoom een chronische hoest die minstens 3 maanden per jaar voorkomt.

Andere symptomen zijn:

  • kortademigheid, vooral tijdens inspanning
  • piepende ademhaling
  • borstbeklemming
  • slijmen ophoesten (vooral 's morgens na het opstaan) die helder, wit, geel of groen kunnen zijn
  • weinig energie
  • gevoeligheid voor infecties

COPD is een progressieve ziekte: de longschade en bijhorende symptomen worden altijd erger.

Vrij typisch is ook het ademen met getuite lippen. Door het tuiten van de lippen wordt de druk in de longen licht verhoogd en op die manier worden de ademhalingswegen iets meer open gedrukt, wat een verlichting van de symptomen betekent.

In gevorderde gevallen kunnen de symptomen zeer ernstig worden en kan cyanose (een blauwe verkleuring van lippen en nagelbed ten gevolge van zuurstoftekort) en gewichtsverlies voorkomen.

In vergevorderde gevallen ziet men soms de typische syndromen die gekend zijn als pink puffer en blue bloater. Een pink puffer is typisch erg mager en heeft een roze huidskleur. Deze verschijningsvorm is vooral gelinkt aan emfyseem.

Blue bloaters hebben eerder chronische bronchitis, hebben meer cyanose (vandaar de blauwe huidskleur) en vaak last van hartfalen. De prognose is slecht.

COPD is ernstig invaliderend en kan uiteindelijk leiden tot fataal respiratoir falen (de longen slagen er niet meer in het lichaam van voldoende zuurstof te voorzien). Veel patiënten sterven echter aan complicaties (zie hieronder).

Exacerbaties

Typisch aan COPD is het voorkomen van acute opstoten of exacerbaties waarbij de symptomen plots erger worden gedurende dagen of weken.

Exacerbaties gaan altijd gepaard met het optreden van meer longschade. Na de acute fase van de opstoot treedt terug een verbetering van de symptomen op, maar er is nooit een volledige terugkeer naar de situatie voor de exacerbatie en de symptomen zijn blijvend erger dan ervoor.

Complicaties

COPD komt vaak samen met andere ziektes voor (men noemt dit comorbiditeit). De hoofdoorzaak van COPD - roken - is een belangrijke risicofactor voor andere aandoeningen, maar COPD veroorzaakt zelf ook schade aan hart- en bloedvaten.

COPD patiënten zijn gevoeliger voor infecties aan de luchtwegen en longen. Een infectie kan op zijn beurt aanleiding zijn tot een exacerbatie.

Hart- en vaatziektes, zoals een hartinfarct, komen vaker voor bij COPD patiënten. COPD kan ook aanleiding geven tot longhypertensie.

Longkanker wordt net als COPD in belangrijke mate veroorzaakt door het roken van tabak. Longkanker komt echter meer voor bij rokers met COPD dan bij rokers die geen COPD hebben.

Omdat COPD een chronische ziekte is die invaliditeit veroorzaakt, zijn patiënten gevoeliger voor het krijgen van depressie.